Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Devátý týden 2015/2016

V posledním říjnovém týdnu jsme ukončili téma pravěku. Každý si dotvořil, co potřeboval nebo ještě nestihl. Jana přizvala děti ke společnému pokusu – rozsvícení žárovky citronem. Poté si vyrobily telefon z roliček a šňůry a dorozumívaly se na dálku.

Četli jsme si také další příběhy z pravěku – jak v pondělí s Janou, tak i v úterý s Dášou. Tento týden proběhly dva samostatné projekty, které si děti připravily – v pondělí Anežka předvedla dětem svoji výtvarnou techniku a v úterý si připravil Vojta pokus se sirkou a alobalem. Přestože se pokus nezdařil, všichni jsme ocenili Vojtovu snahu. Také jsme oslavili Viktorovy narozeniny – zazpívali jsme, popřáli a pochutnali jsme si na narozeninovém dortu.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU