Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Desátý týden 2015/2016

Otevřeli jsme téma měsíce listopadu – lidské tělo. Společně jsme zaznamenali na papír, co si pod tímto pojmem vybavíme – nejčastěji to byly orgány a části lidského těla, ale zazněla i slova jako život či dušička. Cílem bylo uvědomění si lidského těla – nejen fyzického, ale také energií s ním spojených.

Ostatní dny jsme věnovali pokusům s lidskými smysly; kluci hráli karetní hru Lidské tělo, z níž získali mnoho zajímavých informací.

V pondělí jsme se také ponořili do matematického prostředí Zvířátka dědy Lesoně. Postupně jsme měřili sílu zvířátek, diskutovali jsme o tom, kdo je silnější, jak je to s týmy zvířátek a zkoušeli jsme první příklady.

Také už máme nainstalována obě krmítka a začínáme pozorovat různé druhy ptáků, kterým se u nás líbí.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU