Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Pátý týden 2016/2017

První říjnový týden jsme se ponořili do starověku. Zazpívali jsme si na toto téma novu písničku a zahráli jsme si hru na uspořádání starověké společnosti (otroci, zemědělci, řemeslníci, měšťané, kněží, panovník). Druhý den jsme hru zopakovali a ještě jsme předváděli jednotlivé vrstvy pantomimou – ostatní se snažili uhodnout, o koho se jedná. Petr si s dětmi pověděl něco málo o olympijských hrách a děti si vyzkoušely některé olympijské disciplíny. S Luckou si děti přečetly básničku o pavoučkovi, se kterou ještě potom pracovaly (vyhledávaly samohlásky, slovesa apod.) Každý si vyrobil pavoučka z kaštanu pomocí hřebíčků a nitky. Pavouček se s předříkáváním básničky namotává na nitku a poté spouští dolů. V další fázi jsme si vysvětlili další prostředí Hejného matematiky – Pavučiny. S Evou si děti vyráběly egyptské doplňky a s Rickym stavěly dům z dřívek.

S Radanou děti ve čtvrtek po ranním kroužku a rozcvičce s míči hodinu a půl pracovaly s Montessori balíčky. Každý si vybral jednu aktivitu a všichni si je postupně prostřídali, každý tedy pracoval s 5–7  aktivitami. Počítali jsme, četli, psali, skládali mapu, zabývali se emocemi. Následovalo tvoření podle vlastních nápadů. Holky si vyráběly náušnice, prstýnky a „bonbony“, kluci vytvářeli z ruliček od toaletního papíru různé dalekohledy apod. Odpoledne jsme všichni společně hráli Ypsilonii, na kočičky, princezny, sestry, indiány, pejsky a další.

S Renatou v pátek děti lepily obrázky z Mateřídoušky, hrály na rybáře a všichni společně uklízeli ve třídě… Odpoledne děti vytvářely z klubka vlny „laserové paprsky“, kterými prolézaly, a hrály si na hřišti.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU