Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Listopad 2022/2023

Hlavním tématem měsíce listopadu byla Matematika v praxi. Nejstarší děti si virtuálně nakupovaly nábytek do svých pokojíčků a zakreslovaly jej v měřítku do plánku. Menší děti si povídaly o bankovkách a o významu a funkci peněz. Druhá nejstarší skupina se věnovala tématu Stavebních slohů – tvořily si vlastní myšlenkovou mapu, poznávaly významné památky a s pomocí mapy a obrázků se vydaly ve skupinách po Plzni hledat historické budovy. Starší děti si v oblasti češtiny volily mezi povídáním o pohádkách a jejich autorech (K. J. Erben, B. Němcová, bratři Grimmové) a procvičováním psacího písma, které se někteří v mladším věku neučili. Vnitřní motivace může přijít kdykoliv.
Zakončili jsme první etapu dlouhodobých projektů mladších dětí – vyrobili jsme hliněnou pec, která momentálně prochází procesem tvrzení, a rozdělali jsme v ní oheň. Druhá skupina si vytvořila vlastní sešitek básní. Starší děti se dále věnují biologii a fyzice podle původního výběru. Navštěvují laboratoře FPE ZČU, dozvěděly se informace o mechanických vlastnostech plynů a kapalin, zkoumaly těžiště, pod mikroskopem si prohlížely řasy a povídaly si o světových oceánech. V rámci kreativního bloku děti vytváří adventní kalendáře, věnují se kooperativním pohybovým hrám nebo se otužují v Košuteckém jezírku – každý podle svého výběru a svých možností. Navštívili jsme také Techmanii – speciálně výukové programy Já, Ozobot (pro mladší) a Future on the
plate (pro starší). Pátky už tradičně tvoříme rukama. Aktuálně je u nás oblíbená práce se dřevem – vyřezávali jsme například lžíce. Velké oblibě se těší také háčkování a šití na stroji.
Dlouho očekávanou akcí, které se zúčastnili téměř všichni, bylo přesazování naší třešně z atria na zahradu. Vyzkoušeli jsme také frekvenční cvičení, trénujeme lukostřelbu, koordinační cvičení a vyzkoušeli jsme nácvik házené. Uprostřed měsíce jsme společně strávili příjemný den sv. Martina. Dopoledne jsme vyráběli dekorace a lucerničky, pekli jsme rohlíčky, vyprávěli si svatomartinskou legendu a povídali si o martinských pranostikách. Večer jsme všichni společně – i s rodiči – poseděli a prošli jsme průvodem s lucernami, a dokonce i živým koněm, kterého jsme předali svatému Martinovi.

MENU