Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Dvacátý šestý týden 2017/2018

V pondělí si děti vyzkoušely napsat vyprávění o zážitcích z jarních prázdnin, která si pak vzájemně přečetly. Poté si Raul a Irene povídali s dětmi o Španělsku, jeho tradicích, tanci, vlajce, významných stavbách, jídle atd. Děti hledaly Španělsko na mapě, vyrobily si vějíře a vybarvily obrázky. Také si vyzkoušely tamní způsob oslavy Nového roku, kdy při odpočítávání posledních 12 vteřin musely každou vteřinu sníst jednu kuličku hroznového vína (kdo zvládne zkonzumovat všech 12 kuliček, bude mít celý další rok štěstí). Některé děti pak pokračovaly v plstění z ovčí vlny – vyzkoušely jsme si poprvé uplstit stabilní panenku, jako máme v našem kalendáři. Při plstění jsme se bavili kvízovými otázkami o České republice. Odpoledne jsme oslavili s Míšou V. jeho osmé narozeniny.

V úterý jsme si povídali o světových stranách v souvislosti se zemskými póly a rozložením oblastí s různou teplotou na zeměkouli. Vysvětlili jsme si, jak a proč funguje kompas a jak s ním pracovat. Zkoušeli jsme se také orientovat v mapě ČR. Menší děti určovaly světové strany vzhledem k budově Radovánku podle kompasu a Google Maps. Výsledkem byla velká směrová růžice. Starší děti se rozdělily na dvě skupiny a navzájem si ukrývaly mapu ve třídě, k navigaci používaly světové strany a kroky. Odpoledne jsme strávili převážně v tělocvičně a naučili se novou hru od Raula a Irene. Na kroužku šití už některé děti zvládly šít na šicím stroji úplně samy. Na závěr dne jsme společně vyčistili akvárium.

Ve středu jsme se naučili novou deskovou hru Malá velká království – děti při ní vyzkoušely správu vlastního panství či nakládání se surovinami a procvičily si počítání a strategické myšlení. V pohybovém bloku jsme se pak zahřáli, důkladně protáhli a soustředili se na nácvik hvězdy, příp. její další zdokonalování (na jedné ruce, více hvězd za sebou…). Nakonec jsme si zahráli vybíjenou a lehce posilovali ve skupině. Při čtenářské dílně si každý četl svoji knihu, o které pak ostatním vyprávěl. V druhé polovině bloku jsme četli společně pověst o Faustovi a na závěr jsme na toto téma rozvířili diskuzi.

Čtvrteční program byl převážně v režii Irene. Popovídala si s dětmi o potravinové pyramidě (vlastní stavba pyramidy všechny nadchla), a naučila tak děti mnoho anglických slovíček. Poté s dětmi připravila sladkou španělskou svačinku torichas. V pátek – s příchodem lehkého oteplení – jsme strávili dopoledne venku. Hráli jsme stopovačku, plnili úkoly, lezli po stromech a na závěr stavěli domečky pro skřítky. Odpoledne se děti vydováděly s novou švédskou bednou.

MENU