Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Dvacátý sedmý týden 2017/2018

V pondělí jsme si povídali o době kamenné, zamýšleli se nad tím, jak se v té době platilo, když neexistovaly peníze, a zahráli jsme si hru na výměnný obchod. Připravovali jsme se tak na interaktivní výstavu Jak se točí peníze, na kterou jsme se v úterý vypravili do DEPO 2015. Děti se dozvěděly, jak peníze vznikají, zkoušely si je vytisknout, a hospodařily s vlastní platební kartou. Na ní peníze přibývaly při zodpovězení otázek, prací, ale i např. natočením videa. Děti si mohly nakoupit v obchodě, zakusit luxus, ale i část vydělaných peněz věnovat o. p. s. Pomocné tlapky.

Ve středu jsme si povídali o vodě v krajině – jejím koloběhu, využití, tocích a vodstvu ČR. Podívali jsme se také na cestu vody od pramene až po ústí do moře. Děti spojovaly řeky na mapě s jejich jmény a pracovaly i se slepou mapou. S Raulem jsme se podívali do tajů statické elektřiny a vyzkoušeli jsme si několik pokusů s balónky. V kruhu jsme si povídali o Světovém dni Tibetu a historii tohoto dne. Mnoho informací si děti pamatovaly z loňska. Na závěr jsme vyvěsili tibetskou vlajku vyjadřující podporu ochraně lidských práv.

Ve čtvrtek jsme se vypravili do divadla Alfa. Představení Tři siláci na silnici bylo naprosto báječné, moc jsme se nasmáli. Na oběd jsme se vrátili do školy, kde na nás již čekal Raul. Experimentovali jsme s vodou a jarem, hráli si s bublinami, stavěli domečky, posílali si obruče a kreslili. Odpoledne si vyjela většina z nás užít poslední sníh na Dobrou Vodu na Šumavě. Strávili jsme tak příjemný prodloužený víkend plný tvoření, povídání, procházek i sněhových radovánek.

MENU