Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Desátý týden 2017/2018

V pondělí jsme se opět věnovali přípravě divadelních představení. Tentokrát děti malovaly kulisy a vyráběly loutky, protože příběhy už mají hotové.

V úterý a ve středu jsme se věnovali dýchací soustavě. Děti si zkoušely různé dýchací techniky, a počítali jsme si, jak dlouho každý z nás zadrží dech a kolik svíček najednou dokáže sfouknout. Nakonec jsme si všichni namalovali a popsali dýchací soustavu. Nejmladší děti pak kreslily formy, které slouží zejména k nácviku obratnosti a uvolnění ruky.

V úterý jsme začali malovat vnitřní orgány na triko. Drobné komplikace nastaly v momentě, kdy jsme určovali, na jakou stranu který orgán patří. Odpoledne jsme vyrazili do Techmania Science Center. A vypadá to, že ne naposledy. Děti si to opravdu hodně užily. Největšími lákadly byly obří skluzavka a středověký hrad s tajemnou chodbou, kterou je nutné projít úplně potmě. Z mnoha dalších děti zaujaly například vodní hrátky, rýžování zlata, hudební koutek nebo nakloněná rovina. V koutku televize Déčko jsme se hodně pobavili při pokusech o moderování počasí.

Ve středu jsme si začali vysvětlovat základní fyzikální jednotky jako je délka, hmotnost, čas, teplota a tlak v kontextu lidského těla. Věnovali jsme se délce, a čím vším ji můžeme měřit, seznámili jsme se se základními jednotkami i s těmi dříve používanými (palec, loket, sáh, stopa). Děti si vyzkoušely různá měřidla a měřily si navzájem palec, loket, stopu a krok. Poté jsme se pustili do výroby ptačí budky. Děti měřily prkna na řezání podle plánku, řezaly samy i ve dvojicích, podívaly se, jak se používá přímočará pila, a dostali jsme se i k zatloukání hřebíků. Budku doděláme příští týden. Odpoledne jsme ukončili podzimní kurz plavání.

Ve čtvrtek a v pátek jsme si povídali převážně o lidské kostře. Hledali jsme kosti na svém těle, v encyklopedii a na závěr je i zakreslovali a tvořili z kynutého těsta. Dozvěděli jsme se, kolik přibližně kostí v těle máme a kolik svalů je drží pohromadě. V pátek jsme si navíc připomněli svátek svatého Martina, zazpívali si a vyrobili lucerničky, aby nám prosvítily temnotu.

MENU