Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Září 2020/2021

Září jsme trávili hlavně opakováním společných dohod a tvorbou map pokroku z různých oblastí. Přivítali jsme mezi sebou několik nových dětí a skupiny se zlehka proměnily, a tak abychom se lépe sžili a poznali se, více jsme si povídali a věnovali se aktivitám zaměřeným na vzájemné naslouchání, hráli jsme oblíbenou hru Evoluce nebo jsme poslepu zkoumali své ruce.

Nejstarší skupina, která se letos pojmenovala Nevím…, se celý měsíc věnovala čtení Řeckých bájí a pověstí, tvoření myšlenkové mapy týkající se podstatných jmen, opakovala základní početní operace a zaokrouhlování. Nejmenší Opičky zase společně četly Staré pověsti české, procvičily slabiky prostřednictvím vytleskávání a skládaly z nich slova. V prostřední skupině Špiónů proběhl první letošní referát, při kterém nám Štěpík vyprávěl o Napoleonu Bonapartovi.

Po dvou letech jsme ukončili hru rozvíjející sociální dovednosti – Lovci podnikavých duchů. Poslední společná výprava byla tentokrát opravdu dobrodružná. Hledali jsme posledního ducha Týma po lesích, plavili jsme se přes řeku, šli poslepu k jezírku, testovali svou odvahu v tunelu, dešifrovali číselný kvíz, skládali puzzle a hledali své i týmové hodnoty.

Tématem měsíce pro všechny skupiny byl Svatý Václav. Podívali jsme si o něm, četli jsme komiks a dramaticky jsme ztvárnili jeden z jeho údajných zázraků.

Také jsme tančili, hráli hry, trávili jsme čas na zahradě, naučili jsme se novou písničku s názvem Koventinka a vypravili jsme se na Dny vědy a techniky. V rámci projektů začínáme pomalu chystat svá vystoupení – pohybová a muzikálová a projektu Firma jsme si společně vytvořili myšlenkovou mapu – co všechno potřebuji, abych mohl být podnikatelem. Individuální i kolektivní zamyšlení nad našimi talenty a koníčky nám pomohlo najít náš směr podnikání. Vymýšleli jsme název pro svou firmu a její logo. Také jsme si dávali dohromady finanční rozpočet.

MENU