Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý týden

První jarní týden jsme začali návštěvou plzeňské Záchranné stanice živočichů a programem, který pro nás připravil Karel Makoň. Sešli jsme se ráno na soutoku Berounky a Úslavy. Čekala nás „stopovačka“ s devíti úkoly, které byly tematicky zaměřené na ryby, plazy, ptáky, obojživelníky i savce. Procházkou jsme došli až k zimovišti vodních ptáků a odtud přímo do stanice, kde jsme si prohlédli zvířecí pacienty.

Protože jsme se na stanici potkali se dvěma sovami, navázali jsme tématem „sova“ i v úterý. Přečetli jsme si o nich z encyklopedie, ukázali jsme si nejčastější u nás žijící druhy sov a vytvořili jsme si myšlenkovou mapu. Anička si ještě navíc vytvořila svoji recyklovanou sovu z obalu na vajíčka.

Ve středu jsme zahájili den rytmickým uvítáním, hrou na jarní asociace a povídali jsme si o tom, co je to relaxace, co pro nás znamená a jakým způsobem relaxujeme. Zkusili jsme si řízenou relaxaci s hudbou a poté jsme se voskovými bločky snažili zachytit svůj pocit na papír. Opakovali jsme si samohlásky, souhlásky, malá i velká písmena a skládali jsme slova s obrázky. Procvičovali jsme slabiky i „marťanskou řeč“ a zahráli jsme si „autobus“.

Občas se nám stává, že si někdo rozpracuje svoji práci – výkres, výrobek z plsti nebo rozestaví hru s tím, že práci dokončí později. Bohužel ale ostatní nevědí, jestli danou věc mohou uklidit nebo vyhodit (pokud není poznat, že se jedná o výrobek) a tak může snadno dojít k nepříjemné situaci. Vyrobili jsme si tedy své stojánky z roliček od toaletního papíru se svojí fotkou. Pokud někdo bude na něčem pracovat, postaví si ke svému výrobku stojánek a ostatní už budou vědět.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU