Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třicátý pátý týden

Dva dny jsme si tento týden vyčlenili opět na téma Počasí, které jsme dokončili. S Klárou jsme si povídali o mracích – o tom, jak vznikají, z čeho jsou tvořené a jaké druhy můžeme pozorovat. Podle obrázků jsme si vytvořili oblohu. Grafomotorická cvičení se opět týkala různých meteorologických jevů. Zazpívali jsme si anglickou písničku o počasí a vytvořili „přístroj“ na určování směru větru.

S Janou přišlo na řadu opět Lidské tělo, tentokrát podtéma Kosti. Každý jsme si seskládali lidskou kostru z částí papírů a vybarvili jsme si kosti, které už známe. Měřili jsme délku své stehenní kosti a výsledky jsme navzájem porovnávali. Velký úspěch mělo pexeso, kde jsme se vlastně velmi nenásilně naučili poznávat většinu kostí v lidském těle. Během svačiny jsme rozdělovali potraviny na ty s obsahem vápníku a na ty, které ho neobsahují. Na závěr jsme začali pracovat na modelu lidské kostry (120 cm). Skládačka baví hlavně Vojtu. Vypadá to na dlouhodobější práci.

Během týdne jsme stihli ještě spoustu dalších činností – hráli jsme hru na posílení pozornosti, pohybové aktivity s kostkou, s dřevěnými tyčemi, zopakovali jsme si vzory podstatných jmen s písničkou a také čtení slov obsahující dvojhlásky au, ou.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU