Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třetí týden 2017/2018

Pondělí

Všichni jsme se sešli v ranním kruhu a pověděli si o tom, co nás čeká. S Petrem jsme trénovali v tělocvičně překážkovou dráhu a s Luckou tvořili abstraktní obraz. Odpoledne jsme společně oslavili Eliščiny narozeniny.

Úterý a středa

Skupina s názvem „Klapačky na skejtu“ opět zahájila ranní blok s Radanou čtením příběhu o pavoučkovi Vinckovi.  Tentokrát jsme se zaměřili na téma ročních období a měsíců. Aby si děti procvičily, které měsíce patří do určitého ročního období, zahrály si pohybové hry. Poté si začaly vyrábět své kalendáře (prohloubení tématu + trénování psaní, měření, práce s pravítkem, uvědomění, co se v kterém měsíci děje atd.). S Luckou si děti vyzkoušely první meditační cvičení z knihy – sedět klidně a pozorně jako žabka. Pak jsme si povídali o tom, jak se nám úkol dařil. Zahráli jsme si také na lemury v ZOO a jejich společné vypouštění, kdy děti skákaly a předváděly opice. Připravily se tak na prostředí Součtových trojúhelníků, které poté řešily (každý podle své úrovně dovedností). Na závěr jsme dokončili vytváření žabky z kamene.

„Endermani“ opakovali se Zdeňkem psaní číslic do 20. Většina už zvládá správnou orientaci a směr. Vysvětlovali jsme si součtové trojúhelníky a rozklad čísla při sčítání do 20, na kterém budeme pracovat dál i v kontextu stovkové tabulky pro součet. Na závěr jsme se zabývali základním plánem staveb, spojováním čísel a bludištěm. S Radanou prošli „Endermani“ stejným programem jako „Klapačky“.

Skupina „Ufonů“ se Zdeňkem opakovala princip řešení pavučin, sčítání a odčítání do 30 s rozkladem čísel. Podrobně jsme si vysvětlovali stovkovou tabulku (verze do 20) a N tabulku a učili jsme se násobit podle N tabulky a pracovat s několikanásobným součtem (zadané i vlastní příklady). Začali jsme řešit základní příklady s kombinací násobení a sčítání. Na závěr si děti složily puzzle se stovkovou tabulkou. S Luckou jsme diskutovali o tom, „co je pro mě nejhorší věc na světě“, zahráli jsme si hru „na pokyny“, která děti velmi bavila, a na návrh dětí jsme si zacvičili pozdrav slunci. Domluvili jsme se, že ho budeme cvičit na úvod každého našeho společného bloku. Vrátili jsme se opět k tématu aktivního naslouchání a přidali jsme pravidlo „vše dělám, jak nejlépe dovedu“ – četli jsme si několik příběhů, při nichž děti diskutovaly o tom, kdo opravdu dělal to nejlepší, co uměl. Učili jsme se také ohodnotit sebe sama za odvedený „výkon“. Také jsme si četli ukázky z deníku Anny Frankové, povídali jsme si o válce a na závěr jsme zkusili první výtvarné cvičení do našeho tajného deníku.

Ve věkově smíšeném bloku s Radanou jsme si natrhali bylinky a vylisovali je. Děti si také natrhaly listy, které nabarvily a obtiskovaly na papír. U Zdeňka se v úterý sešel bubenický kruh s většinou kluků, což byl důležitý moment. Vyzkoušeli jsme si různorodé rytmické aktivity a vlastní rytmy a cvičili jsme společný rytmus. Na závěr jsme relaxovali s koshi zvonky. Ve středu jsme bubnovali (základní údery a rytmické aktivity) a nahrávali hudební pohádku (převyprávění spolu s různými zvuky nástrojů). S Luckou některé děti tvořily abstraktní obrazy pomocí fixů, pastelek a lepidla. Každý obraz je jedinečný a moc se všem práce povedla. Další děti se zdokonalovaly v plstění – Johanka už ke své víle umí uplstit miminko i drobné květinové detaily, Míša s Honzíkem plstí bílé krychle, aby si mohli vytvořit „minecraft sněhuláka“. Ve středu objevily děti složité spojovačky čísel – až do 1000. Vypadá to na práci na pokračování. 🙂

V úterý odpoledne jsme na zahradě pozorovali ježka, sbírali a určovali jedlé a nejedlé houby, Madlenka vedla svůj workshop s hraním různých her. Ve středu začalo většině dětí plavání, ostatní se věnovali svým experimentům, učili se skákat přes švihadlo a háčkovat. Po obědě pokračujeme v četbě na pokračování v knize Klouček Smítko.

Čtvrtek a pátek

S Kvítí jsme se věnovali tématu sv. Václava. Četli jsme si legendu, z těsta tvarovali atributy sv. Václava a díky početním příkladům jsme zjistili, kde a kým byl zabit a jak se jmenoval jeho otec. Také jsme si řekli, kde bychom mohli vidět jeho sochu. Odpoledne si mohly děti vyrobit průsvitku sv. Václava, na které budeme pravděpodobně pracovat i příští týden. Dále se děti věnovaly své „čajovničce“, kde samy vyráběly různé bylinné čaje, které mohli rodiče při vyzvedávání svých ratolestí ochutnat.

 

 

MENU