Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Druhý týden 2017/2018

V pondělí jsme s dětmi byli na parkurovém hřišti, kde si děti cvičily salta a různé přeskoky. Také si společně s Petrem zahráli parkurovou honičku. V úterý a středu jsme se poprvé dělili na ranní blok do skupin.

Skupina s názvem „Klapačky na skejtu“ si přečetla s Radanou první příběh z knihy Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka. Povídali si pak společně o tom, co vědí o pavoucích, a cvičili psaní tiskacím a psacím písmem. Na závěr si ze švihadel a židlí upletli pavučinu a hráli si na pavouky a mouchy. S Luckou se děti seznámily s knihou Klidně a pozorně jako žabka, která učí prostřednictvím různých technik zklidnění a koncentraci. Postupně se tak budeme věnovat meditačním cvičením s příběhy. Každý pověděl, co o žábách ví, skákali jsme jako žáby po jednotlivých písmenkách, které známe, a poznávali jsme nová. Také jsme si zkoušeli písmena obtahovat prstem a učili jsme se je správně zapisovat. Venku si našly děti kámen, který jim nejvíc připomíná žábu, nabarvili jsme ho a příště s ním budeme dále pracovat. Děti také zkoušely hmatem určit počet kuliček v pytlíku a společně utvořit řady od nejmenšího do největšího počtu. Pracovali jsme s pojmy menší než, o jeden větší, nejmenší apod.

Skupina „Ufonů“ si s Luckou povídala o pravidlech se skupině, k čemu jsou důležitá a jak mohou mladším dětem pomoci s jejich dodržováním. Pravidla budou postupně zapsána na velký arch papíru, aby byla dobře čitelná pro všechny. Zaměřili jsme se na pravidlo aktivního naslouchání a zahráli si několik her, kde jsme si ho vyzkoušeli v praxi. V druhé části bloku jsme si povídali o tom, jaké jsou výhody psaní deníku a vyprávěli jsme si příběh Anny Frankové, která si svůj deník psala za druhé světové války v úkrytu před nacisty. Děti příběh očividně zaujal a nadšeně se vrhly do přípravy svého deníku, který budeme dlouhodobě tvořit. Děti si mohou kdykoliv cokoliv zaznamenat, ale s nápady a nabídkou na tvoření bude každý týden přicházet i Lucka. Se Zdeňkem jsme si procvičovali sčítání a odčítání do 30, vysvětlovali jsme si rozklad čísel pro snadnější řešení příkladů a řešili jsme pavučiny pro poznávání číselných vztahů a rozkladové trojúhelníky. Začali jsme pracovat s N tabulkou a desítkovou tabulkou. Pro zklidnění a lepší koncentraci začínáme rytmickými aktivitami s čísly na bubny + koshi zvonek.

„Endermani“ pracovali se Zdeňkem na správném psaní čísel a procvičovali si sčítání. Nejdříve graficky, pomocí tečkování a doplnění správné číslice, poté začali s řešením součtových trojúhelníků. Na závěr také krokovali. S Radanou prožívali stejné příběhy a cvičení jako „Klapačky na skejtu“.

Ve věkově smíšeném bloku si děti (s Radanou) vyrobily své vlastní sešitky (z papíru a sešívačky), které budou sloužit jako herbáře – děti si sem budou lisovat rostliny, které najdou, a zapisovat si o nic informace. Herbáře si děti ozdobily vlastními ilustracemi. Další skupina dětí se učila plstit kuličky z ovčí vlny, ty pokročilejší se zdokonalovaly v plstění panenek. Při tom jsme hráli na kytaru a zpívali (s Luckou). Třetí skupinka (se Zdeňkem) hrála na bubny a perkuse, děti poznávaly jednotlivé nástroje, povídaly si o nich a vyzkoušely si základní údery na djembe a různorodé rytmické aktivity včetně vlastních rytmů a propojení rytmu a slov, resp. slabik. Na závěr hrály na koshi zvonky a ocean drum. Před obědem jsme hráli téměř hodinu hru Na batolata, kdy jsme se po sobě váleli, přelézali jsme se, tulili a mazlili – zkrátka jsme si užívali fyzického kontaktu naplno.

V pondělí odpoledne jsme oslavili Bářiny a Honzíkovy narozeniny. Děti se hodně věnovaly vyrábění z papíru a plstění, deskovým hrám, hraní v tělocvičně a venkovním pokusům. Cvičíme dodržování poledního klidu a naslouchání čtenému textu v tichosti.

Ve čtvrtek pekla Kvítí s dětmi bochánky. Děti si vybraly recept, který jsme společně přečetli, odvážili ingredience, vše smísili a pozorovali (kvásek, bublinky v těstě). Poté jsme tvarovali bochánky dle vlastní fantazie. Děti byly opravdu nadšené, takže budeme určitě péct častěji.

V pátek jsme si povídali o okolí školy a vyrazili jsme na výpravu, na níž si děti zaznamenávaly cestu. Zastavili jsme se na hřišti a u fontány, kde si děti stavěly hráze a pozorovaly, jak voda nabírá na síle. Cestu zpátky hledaly samy děti pomocí svých map. Po obědě si děti hrály na poštu: psaly dopisy, které zvolení pošťáci roznášeli dětem podle jména a adresy. 

Rychlá odpověď

MENU