Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Třetí týden 2015/2016

Tento týden nás čekaly dva dny v Koventince a na jeden den jsme vyjeli za město. V pondělí jsme se věnovali krychlovým stavbám ve skupince. Druhá polovina „odcestovala“ opět Strojem času do různých období evropských dějin. V pracovních listech jsme si s Janou připomněli hlavně pravěk. Poznávali jsme jedovaté a nejedovaté plody a z čísel od 1-60 jsme dokreslovali mamuta. Pomocí krátkých pantomim jsme se pak přenesli i ke Keltům, do období antického Říma, do středověku i renesance. Hádali jsme různá povolání či činnosti typické pro dané období. Téměř všichni se divadelních rolí zhostili s velkou radostí. Se stavbami jsme pokračovali i ve středu a s Evou si děti vytvářely Stroj času na velký arch papíru. Čas jsme si vyhradili i na oslavu Eliščiných sedmých narozenin.

V úterý jsme vyjeli autobusem na venkov. Když si děti pohrály, sešli jsme se ve vytopené chaloupce a pověděli jsme si o tom, co nás celý den čeká. Společnými silami jsme si rozdělili úkoly, které je třeba během dne splnit. Týkaly se hlavně přípravy oběda a úklidu. Ocenila jsem, že každý si úkol, ke kterému se dobrovolně přihlásil, nakonec splnil a neohrozil tak celou výpravu. 🙂 Děti si vařily oběd, umyly si nádobí, prohlédli jsme si celou chalupu i s půdou a pověděli jsme si, k čemu sloužila pec, jak se pekl chleba, kolik lidí žilo v jedné místnosti, jak vypadala podlaha, proč jsou postele tak krátké apod. Na většinu věcí si přišly děti samy. Odpoledne jsme se rozdělili na dvě skupinky a vyrazili jsme na stopovačku přes pole a lesy. Do Plzně jsme se vrátili až večer, všichni unaveni a plni zážitků.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU