Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Dvacátý devátý týden 2016/2017

V pondělí za námi přišla na návštěvu Hanka, která si s dětmi povídala o místech, která mají nejraději. Ta si pak děti zkoušely najít na mapě a každý si to své namaloval. S Luckou pracovaly děti celý týden na psaní y/i, Eliška vymýšlela příběh, Honzík, Míša, Áňa a Vašík hráli hru Zajíc v pytli a zapisovali, které předměty objevili. Hráli jsme pohybovou hru na procvičování sčítání a poznávání sudých a lichých čísel. Také jsme se pokoušeli odpovídat na otázky na kartičkách, což bylo někdy docela náročné a museli jsme se ponořit i do hloubi svých pocitů.

Odpoledne jsme si hráli na zahradě, hlavně v korunách stromů.

V úterý měly děti angličtinu s Pínem, s Radanou luštily křížovku zaměřenou na známé plzeňské osobnostmi, počítaly příklady, vyprávěly si o židovství a synagogách v Plzni i o osudech Židů za 2. světové války a prohlížely si fotky Plzně zničené válkou.

Odpoledne jsme se seznámili s Jakubem, který nám vysvětlil a ukázal, jak funguje harmonika, a opravil pedály našeho staršího piána.

Ve středu jsme měli první čtenářskou dílnu. Pověděli jsme si o tom, proč je dobré umět číst, a sepsali jsme pravidla dílny. Každý vyrobil záložku a zároveň ukazovátko na čtení v podobě skřítka jednookáčka. Zkoušeli jsme si první samostatné čtení v rámci dílny a všem se velmi dařilo soustředit a dodržovat pravidla. S Petrem děti ve středu cvičili karate, běhali a skákali. Povídali si také o sebedisciplíně a o překonávání sebe sama. Ve středu jsme hráli v tělocvičně hru spočívající v hlídání vlastního hnízda a zkoušeli jsme prvky akrojógy.

Ve čtvrtek jsme s Ráďou opět navštívili Pavla na katedře fyziky Pedagogické fakulty ZČU, kde jsme sledovali pokusy s elektřinou.

The gallery was not found!

MENU