Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Druhý týden 2016/2017

Tématem druhého týdne bylo opět tvoření a opakování našich školních pravidel  – téma celého měsíce září. Pokračujeme v ranních rozcvičkách, při nichž hrajeme hry, pohybujeme se jako různá zvířata a nacvičujeme stoje na rukou, hvězdy a mosty. 🙂
Poprvé se děti dělily do skupin podle toho, s kterým průvodcem chtěly trávit dopoledne. S Luckou jsme otevřeli téma Odvaha. Povídali jsme si o tom, v jakých situacích odvahu potřebujeme, co se děje s naším tělem, když se bojíme, a jaké pocity máme, když překonáme obtížnou situaci. Formou her jsme procvičovali písmenka, slabiky, rozdělení hlásek, psaní ů/ú  – každý podle úrovně svých znalostí. Mladším dětem je vždy přidělen do skupiny jeden „poradce“,  na kterého se v průběhu bloku obrací. Pokračovali jsme také Hejného součtovými trojúhelníky a skládali jsme příběhy se Story Cubes. S Petrem se děti na zahradě zabývaly spojením pes –člověk, hodně se hýbaly a testovaly svoje smysly. Ricky se s dětmi zatím seznamoval formou pohádkových postav a na obkreslené dlaně malovali jednotlivé členy rodiny místo prstů. V úterý s dětmi vytvářela Eva domečky pro skřítky z přírodnin.
S Radanou byly děti ve čtvrtek na výletě kolem Boleveckých rybníků – cestou se staly děti Rádinými průvodci, samy si zkoušely přejít silnici, koupit lístek v MHD, spočítat si kolik mají peněz a co si mohou koupit, kolik by jim mělo být vráceno apod. Došlo i na koupání, potápění, honičku ve vodě… Na břehu děti tvořily různé stavby z písku, kamínků a klacíčků.  V pátek, který tráví s Ruu, děti zaujalo nejvíce Lego a společně se začetly do encyklopedie.

V pondělí odpoledne oslavil Honzík své narozeniny tradičním rituálem a všichni si pochutnali na ovocném dortu.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU