Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Dvacátý osmý týden 2015/2016

V pondělí jsme se zaměřili na Čínu. Nejprve jsme za použití kompasu, který je prastarým objevem Číňanů, mapu zorientovali tak, aby odpovídala světovým stranám. Poté jsme si vyrobili vlastní kompas ze zmagnetizované jehly. Vyprávěli jsme si o terakotové armádě a prohlédli jsme si fotografie nálezů terakotových soch ve velké výpravné knize. Představa o posmrtném životě, jakou měli starověcí Číňané, vyvolala v dětech úvahy, co nebo koho by si vzaly do posmrtného života ony. Velký úspěch měla výroba dřevěných mečů s čínským znakem, který si děti vybraly a vygravírovaly na jílec meče. Kdo nechtěl vyrábět meč, mohl gravírovat na hliněný střep.

V úterý byl velkým tématem čínský horoskop. Děti pracovaly ve skupinách – úkolem bylo zjistit, jaká zvířata jsou součástí čínského horoskopu, a poté zatelefonovat rodičům, zjistit rok narození některých členů rodiny a podle tabulky určit, v jakém znamení se narodili.

Ve středu jsme oslavovali Mezinárodní den Tibetu – povídali jsme si o lidských právech a o tom, že ne všude na světě je svoboda. Vyvěsili jsme tibetskou vlajku a popsali jsme její části. Děti psaly dopis Dalajlámovi, vytvářely masku pandy a vyráběli modlitební praporky, na něž si každý napsal své přání. Až budeme mít všechny praporky popsané, pověsíme je ven a necháme unášet větrem.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

 

MENU