Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Naše centrum je určeno pro malý počet dětí. V současné době počet zájemců převyšuje počet volných míst a žádosti o přijetí zařazujeme do pořadníku. Zájemce oslovujeme v případě, že se nějaké místo uvolní. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na e-mailu koventinka@gmail.com.

Rádi bychom Vás informovali, že pokud chcete přihlásit své dítě do našeho centra, musí být zapsáno v základní škole – v režimu individuálního vzdělávání. Znamená to, že je nutné podat Žádost o individuální vzdělávání, a to kdykoliv v průběhu školního roku. Ředitel/ředitelka následně vydává souhlas s takovýmto režimem vzdělávání, přičemž nezáleží na tom, zda se dítě učí přímo doma, nebo navštěvuje například naše centrum.

Vzdělávání v našem centru se řídí školským zákonem 561/2004, § 41 o individuálním vzdělávání, který umožňuje rodičům vzdělávat své děti od 1. do 5. třídy v režimu individuálního vzdělávání doma, příp. je svěřit jiné kompetentní osobě.

Specifika Individuálního vzdělávání:

MENU