Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Rozdělení výukového týdne

pondělí, středa tématické bloky, kreativní blok, dítě si volí ze tří průvodců (Radana, Jakub, Radka)
úterý tématické bloky  (Radana, Eva T.), velký demokratický kruh
čtvrtek, pátek pohybový blok (Petr), exkurze, výlety, workshopy, individuální práce (Radana, Ruu)

Harmonogram dne:

7:00 – 9:00 Dětský klub ve spolupráci se Studnicí
9:00 – 12:00 projektová výuka, práce ve skupinkách, témata
10:25 – 10:45 svačina
12:00 – 13:00 oběd
12:00 – 17:30 Dětský klub – relaxace a volný program ve spolupráci se Studnicí (program podle odpoledních průvodců)

MENU