Organizace centra

Rozdělení výukového týdne

pondělí tématické bloky, dítě si volí ze tří průvodců (Lucka/Radana, Petr, Píno)
úterý, středa tématické bloky, dítě si volí ze tří průvodců (Lucka, Radana, Zdeněk)
čtvrtek, pátek exkurze, výlety, workshopy a unschooling s jedním průvodcem v menší skupině (Kvítí)

Harmonogram dne:

7:00 – 9:00 Dětský klub ve spolupráci se Studnicí
9:00 – 12:00 projektová výuka, práce ve skupinkách, témata
10:15 – 10:45 svačina
12:30 – 13:00 oběd
12:00 – 17:30 Dětský klub – relaxace a volný program ve spolupráci se Studnicí (program podle odpoledních průvodců)