Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Listopad a prosinec 2020/2021

V listopadu a začátkem prosince jsme se setkávali jen on-line a všichni jsme se těšili, až se uvidíme živě. Naštěstí jsme před Vánoci stihli malou slavnost a předávání dárků.

Skupina Nevím se celé dva měsíce věnovala stavebním slohům. Děti zkoumaly, co mají slohy společného, v čem se liší a jak je v praxi rozpoznat, což si mohly vyzkoušet na předvánoční procházce centrem Plzně. V matematice se potýkaly s desetinnými čísly, poznaly mincové rovnice a zavítaly dokonce až do Egypta, kde spravedlivě dělily chléb podílníkům. Krásy češtiny tentokrát objevovaly díky poznávání života a díla Jana Amose Komenského a Karla Čapka. V rámci Dne poezie se seznámily s mnoha básněmi, určenými pro dětské čtenáře. Při anglických blocích si rozšířily slovní zásobu díky písňovým textům, naučily se popsat svůj běžný den a začaly si osahávat minulý čas.

I Špióni se během Dne poezie seznámili s některými českými básníky a jejich tvorbou pro děti. Dále se věnovali podstatným jménům a jejich kategoriím. Četli si o Trojském koni, Babylonské věži a začali společně číst knížku Diogenes v sudu od Hany Doskočilové. V matematice si trénovali především násobilku, srovnávali indické násobení a násobení pod sebou a začali se věnovat zlomkům. A také si užili spoustu legrace při poznávání a prozkoumávání lidského těla. Při angličtině se učili popisovat události, které se odehrávají kolem nich, a rozšiřovali si slovní zásobu společným tvoření imaginárních světů a realit.

Opičky se hodně věnovaly angličtině. Zkoumaly při ní části lidského těla a povídaly si o tom, v čem se naše těla liší od těch zvířecích. Naučily se popsat své oblíbené oblečení i prostor (dům/byt), ve kterém bydlí. Rozšířily svoji slovní zásobu o spoustu sloves a vytvořily zahradu snů. Hrály si také s češtinou. Hledaly názvy povolání, hádaly slova, ze zamotaných písmen skládaly názvy zvířat, popisovaly, jak uvařit své oblíbené jídlo, zkoumaly názvy jednotlivých druhů koření a hledaly zapomenuté čárky dlouhých samohlásek ve slovech. V matematice se věnovaly číselným řadám a procvičovaly sčítání i odčítání, starší Opičky se pustily i do násobení.

MENU