Školné

3-denní docházka                                                                3500 Kč/ měs.  *
5-denní docházka                                                                4500 Kč/ měs.

Školné je splatné v předchozím měsíci. Pouze na začátku docházky do Koventinky je nutno zaplatit dvouměsíční zálohu. Záloha je vratná při úplném skončení docházky, které je nutno ohlásit vždy 3 měsíce dopředu.

* V případě sourozenců bude možné školné upravit po vzájemné osobní domluvě.

* Školné zahrnuje pouze dopolední výuku a odpolední dětský klub. Strava a kroužky jsou hrazeny odděleně.

vykres celý