Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Nabízíme čtyřdenní a pětidenní docházku, od počtu dní docházky se odvíjí výše školného. V případě sourozenců je možné výši školného upravit. Školné je splatné v daném měsíci. Na začátku docházky je nutno zaplatit dvouměsíční zálohu, která je vratná při úplném skončení docházky ohlášeném nejméně 3 měsíce dopředu. Školné zahrnuje pouze dopolední program. Strava a kroužky jsou hrazeny odděleně.

vykres celý

MENU