Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Dvacátý druhý týden

Vzhledem k tomu, že řadě dětí, které se druhý „zkušební týden“ přišly podívat, bylo okolo pěti let, nesl se týden v poněkud jiné atmosféře – spíše „školkové“ a poněkud chaotické. Navíc v úterý zcela nečekaně onemocněla průvodkyně Lucka. Pro všechny to tedy byla velká improvizace.

Celý týden si děti vyráběly knížku o sobě, své rodině, svém městě, o své zemi a planetě. Některé děti si do knížky nalepily to, co pro ně symbolizuje Plzeň (kašny na náměstí, katedrála, synagoga…).  Vojta si dokonce namaloval mapu, kde vyznačil cestu od svého bytu ke Koventince. Také jsme si zahráli na asociace, zrcadlo („místo si vymění…“) a pantomimicky jsme předváděli povolání, které ostatní měli uhádnout.

Ve středu jsme si povídali o značkách, které se používají na mapách, zkusili jsme je správně pojmenovávat a každý si vytvořil svou mapu, kde lze některou ze značek použít. Vojta vytvořil mapu tábora, kam v létě jezdí. Holky se pustily do mapy plzeňského náměstí a jeho okolí. Také jsme si pomocí provázku znázorňovali, co znamená měřítko. Pak jsme si ukázali, jak obtížné a důležité je umět popisovat – jeden vždy popsal svůj výtvor (aniž ho ukázal) a ostatní se ho snažili nakreslit. Bylo velmi zajímavé pak porovnat obrázky s „originálem“.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

MENU