Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Dvacátý čtvrtý týden

Pokračovali jsme úspěšně v africkém tématu. Týden jsme zahájili hrou domina, které přinesl Jaromírek. Stavba domina je jeho velkou zálibou už asi dva měsíce – jen staví a staví.  Společnými silami jsme zaznamenali myšlenkovou mapu, vytvořili jsme další listy knihy o Africe a Jaromírek, Anežka a Anička uspořádali africkou krajinu s černochy.

V pondělí odpoledne stavěly všechny děti s Klárou chýši. Tu si potom namalovaly a vyzdobily.

Celé úterý se nám věnovala naše kamarádka Daniela, která nás navštívila s povídáním o Kongu, kde strávila 1,5 roku. Ukázala nám suvenýry, fotografie, dokonce nám přinesla ochutnat typické jídlo – fufu (africký knedlík). Povídali jsme si o rozdílu mezi životem ve městě a na vesnicí, o typickém ovoci, o běžném životě i školní docházce. Holky si vyzkoušely přenášení nádoby na hlavě a Jaromírek nosil uvázaného „brášku“ v šátku. Mohli jsme si prohlédnout i místní bankovky a pustili jsme si několik videí (gorilí samec v pralese, návštěva školy a píseň školních dětí). Vyzkoušeli jsme si typické oblečení, které máme spolu s dalšími předměty od Daniely zapůjčené na celou dobu našeho tématu. Díky tomu jsme si vytvořili „africký koutek“, který obsahuje mapy, knížky, suvenýry, puzzle a další materiály.

Ve středu nás navštívily děti a průvodkyně z Lesní školky Berounka. Zapojily se do našeho programu, prohlédly si naši třídu a společně jsme si pohráli na zahradě. Zatímco „školkáčci“ třídili africké žetonky, my jsme si vyluštili název nejvyšší hory Afriky, ukázali jsme si ji na mapě, spočítali slabiky a vytvořili o Kilimandžáru další stránku do naší africké knihy. Nakonec si Madlenka s Aničkou vyrobily masajské náhrdelníky.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

 

 

MENU