Koventinka alternativní škola logo

Aktuality

Aleš Lindovský Koventinka Plzeň

Aleš Lindovský

průvodce

Proč Koventinka?

Učení je celoživotní proces. V Koventince jsem proto, abych se učil být lepším průvodcem,
partnerem a člověkem. Věřím, že děti jsou našimi nejlepšími parťáky v procesu seberozvoje.

Na své životní cestě jsem se dostal do bodu, kdy už mi nestačí jen přijímat informace a učit se nové věci, ale kdy se chci o své nabyté zkušenosti a vědomosti podělit a předávat je dál.

Můj životní styl je úzce spojen s přírodou, s kterou navazuji čím dál hlubší vztah skrze permakulturu, přírodní stavitelství, landart, lezení po skalách i stromech. Čím více jsem v přírodě, tím více mne to přivádí k sobě samému a k práci na sobě.

 Práce na sobě pro mě znamená být zdravý po stránce fyzické, psychické, sociální i spirituální a tyto stránky neustále rozvíjet, jak nejlépe dovedu. K tomu rád využívám tanec, meditaci, jógu, hudbu a mnoho dalších možností. Ve svém životě se chci obklopovat lidmi, kteří mají podobné hodnoty jako já a se kterými můžu otevřeně a důvěrně sdílet společná témata a Koventinka je pro to skvělým prostorem.

MENU