Dětský klub

Pro naše děti, ve spolupráci se Studnicí, probíhají volnočasové Dětské kluby denně od 12:00 do 17:30.

Odpolední „Dětský klub“ nabízí:

  • Hlavním prvkem sebevzdělávání dětí je volná hra, která je nezbytná pro rozvoj inteligence. Je zároveň metodou, prostředkem, impulsem. Při volné hře dítě posouvá samo sebe dál ve vývoji. Děti si hrají, jen pokud je dospělí nechají a vytvoří jim vhodné prostředí, o což se odpolední průvodci v Koventince vždy snaží. Děti potřebují stále nové výzvy, aby mohly vyzkoušet své síly a používat své smysly. Pokud si tyto výzvy a úkoly kladou samy, bývají pak jimi zcela pohlceny. Učí se při nich vzájemné interakci, vnímání potřeb svých i druhých.
  • Odpolední průvodce je spíše pozorovatelem, mediátorem při konfliktu a strážcem dodržování základních dohod. Nestará se o zábavu dětí a nezasahuje do hry, pokud není ke hře přivolán. Venku mohou být děti na malé zahradě bez doprovodu dospělých.
  • Děti si mohou podle svého zájmu volit kroužky. Snažíme se vždy o vytvoření smysluplné aktivity vedené inspirujícím průvodcem, který se danou činností hluboce zabývá ve svém životě, dělá ji s láskou a umí ji dětem zprostředkovat. Takovéto aktivity jsou hrazeny nad rámec školného. Vznik nového kroužku může vycházet z potřeby dětí, rodičů či průvodců.