Klub

Děkujeme za početnou účast na našem prvním klubu (25. 3. 2014) a těšíme se na příště!