Co nabízíme

 

Koventinka umožňuje dětem prožívat ve škole svobodu, harmonii a společnou radost z poznávání, podporuje v dětech jejich přirozenou touhu objevovat a pomáhá jim rozvíjet jejich nadání. Zároveň umožňuje dětem být takovými, jakými jsou, neboť jinakost druhého ostatní obohacuje. Důležitou složkou denního programu je pohyb a budování vztahu k přírodě. Učitel je průvodcem, který připravuje podnětné prostředí a pomáhá dětem pečovat o vztahy. Děti se učí vyjadřovat své pocity a být v kontaktu samy se sebou.

V současné době tvoří Koventinku 25 dětí (od předškoláků po čtvrťáky), sedm průvodců a několik dobrovolníků z řad rodičů. Děti nejsou rozděleny podle věku (učí se od sebe navzájem), samy si volí činnost a průvodce, vzájemně spolupracují. V Koventince nenajdete lavice ani rozdělení učiva do předmětů, za to je tu hodně pohybu, radosti a povídání… Děti přirozeně žijí činnostmi nabízenými průvodci a dobrovolníky – někdo mluví pouze anglicky, někdo miluje pohyb, někdo tvoří nádherné věci, někdo zpívá, někdo rozumí lidskému tělu, někdo hraje hry (matematické, intuitivní, jazykové…) – a všichni jsou sami sebou.

Podrobný popis toho, jak to chodí v Koventince týden po týdnu, najdete zde

vykres celý