Čtrnáctý týden 2018/19

V pondělí nás v Koventince přivítal krásný mechový adventní věnec, který nám přinesla Lucka, a my jsme si na něm společně zapálili první adventní svíčku. Naším prosincových tématem je koloběh roku a svátky. Opičky si začaly vyrábět kalendáře a zopakovaly si tak, jaká máme roční období a měsíce v nich. Také si povídaly o období adventu a o tradicích s ním spojených. Endermani si procvičovali sčítání a Ufoni si vyzkoušeli napsat veselý diktát s básničkami a hádankami. V druhé půlce pondělního dopoledne se některé děti připojily k dramatickému programu se studenty Kristiánem a Hynkem. Společně si s nimi vyzkoušeli dramatičtější obdoby různých her, vedení druhého poslepu za ruku nebo za koleno, improvizaci na známý i neznámý příběh, pantomimu a mnoho dalších aktivit. Dohromady také tvořili myšlenkovou mapu na téma dramatická výchova a improvizace. Pro děti, které se nechtěly zúčastnit dramatického programu, měla Betka připraveno skákání přes gumu. Také jsme společně psali dopis Klárce a Vikimu, kteří odjeli na měsíc do lázní.

V úterý jsme se jako vždy učili něco nového v angličtině s Pinem a četli a psali své příběhy. V psaní jsou vidět velké pokroky – čím více píšeme, tím méně se v textu objevuje chyb.

Ve středu ráno jsme se připojili k dětem ze sousední dětské skupiny Kulička a společně jsme čekali na Mikuláše. Přišel nás navštívit i s andělem. Zazpívali jsme mu dohromady krátkou mikulášskou píseň a on nás pak každého ocenil a obdaroval. Je zřejmé, že Mikuláš má ve své knize o každém zapsáno, jaké jsou jeho silné stránky a co umí a dokáže. U někoho to byl soucit, u jiného třeba veselá nálada. A tak jsme měli možnost se dozvědět o kamarádech to, co třeba i víme, ale často si to vůbec neuvědomujeme. Po svačině měla slovo starší Eliška a přednesla nám referát o svém oblíbeném hudebním duu Marcus a Martinus, samozřejmě i s hudební ukázkou. Další program bylo potřeba vzhledem k nenadálé Rádině nemoci trochu upravit a tak některé děti pokračovaly v psaní svých knih, jiné si s Radkou četly z knihy O pejskovi a kočičce pohádku „Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo“ a potom malovaly Mikuláše, čerta a anděla. Madlenka vytvořila a předvedla reklamu na Vánoce.

I odpoledne se v Koventince děly zajímavé věci. V pondělí si mladší Eliška s maminkou připravila adventní dílnu s výrobou různých druhů slizu, dokonce i třpytivého nebo svítícího. Ve středu se konal turnaj v piškvorkách. Na prvním místě se umístil průvodce Jakub, ale hned za ním v závěsu byli Nikolka a Leon se stejným počtem vítězných bitev.

Čtvrteční pokračování hry Lovci podnikavých duchů musela nemocná Ráďa odložit, ale místo ní si Jindra opět připravila oblíbenou dílnu na vyrábění z hmoty Fimo. S Petrem jsme procvičovali obvyklé skoky a kotouly, ale trénovali jsme i koordinační schopnosti na překážkové dráze, na níž jsme museli navíc udržet míček na tenisové raketě.

V pátek dopoledne jsme zahráli spontánní divadelní představení pro děti z Kuličky a odpoledne jsme vyráběli vánoční ozdoby na stromeček z motané příze. Někomu se dařilo klubíčko umotat hned, ale někdo byl překvapen, že není úplně snadné umotat klubíčko tak, aby příze nikde nevisela a klubko nebylo šišaté. Nakonec se jich povedlo tolik, že jimi můžeme ozdobit nás vánoční stromeček.

Desátý týden 2018/19

V desátém týdnu jsme hodně pracovali na získávání a prohlubování našich znalostí o lidském těle. Obkreslili jsme si ve dvojicích na papír postavu v životní velikosti a pokoušeli jsme se správně zakreslit a popsat všechny lidské orgány. Postupně budou v listopadu do obrázku přibývat i další součásti lidského těla. Ufoni a Endermani si vytvořili desky s názvem Moje tělo, kam si začali zaznamenávat poznatky o svém vlastním těle. Začali barvou očí a vlasů, váhou, výškou, teplotou a někdo i počtem zubů, obvodem pasu či hlavy. Povídali si také o krevních skupinách, ale zjistili, že jen velmi málo dětí zná tu svou. Opičky si četly z knihy Moje zázračné já kapitolu o buňce, jejíž model pak vytvářely z modelíny.

Středeční den uvedly Anežka a Nikolka svým krátkým referátem o křečcích. K velké radosti všech dětí si přinesly i živého křečka na ukázku. Viki a Ája vedli tento týden své vlastní tvořivé bloky. Viki si připravil hodinu s 3D malováním a psaním, Ája zas malování podle knížky. Ráďa s nejmladšími dětmi vytvářela mandaly a obrazce z přírodnin. Radka se svou skupinkou pokračovala v nacvičování muzikálu a také učila děti vytvořit knížku, v níž se dají různé části těla různých postav zaměňovat a vznikají tak vtipné kombinace. S Jakubem si Endermani a Ufoni cvičili přesnost v rýsování, učili se používat úhloměr a rýsovali pravoúhlé trojúhelníky. V tvořivém bloku Jakub učil děti opravovat autíčko na dálkové ovládání a vyrábět raketky pomocí sody a octa. A také vedl naši dlouho připravovanou akci „Sázení stromu v atriu“. Velký dřevěný květináč, který děti na jaře vyrobily a na podzim nabarvily, se konečně zaplnil zeminou a byla do něj zasazena třešeň. Při sázení si děti užily hodně zábavy, zvláště při udusávání zeminy.

Ve čtvrtek si nejstarší děti opět prožily plno dobrodružství s hrou Lovci podnikavých duchů. Tentokrát se seznámily s nejdůležitějšími pravidly prezentace před lidmi. Měly si rozdělit role v týmu podle toho, co kdo nejlépe umí. To každý sám i prezentoval před týmem dle základních pravidel vystupování a dostal od něj zpětnou vazbu. Na týmové vlajce se každý sám za sebe snažil obrázkem vystihnout své vlastnosti, schopnosti a vědomosti, které by týmu mohly pomoci při řešení dalších úkolů.

Pátek byl věnován Svatomartinské slavnosti, kterou jsme pořádali společně se sousední spřátelenou školkou Kuličkou. Pekli jsme svatomartinské rohlíčky, děti ze školky zahrály divadelní představení o svatém Martinovi a v tělocvičně jsme si pak všichni dohromady zařádili na velké opičí dráze. Odpoledne hrál divadlo i Štěpík a Laura oslavila své narozeniny. O svatomartinské rohlíčky jsme se samozřejmě podle tradice rozdělili – půlku jsme nechali každý sobě a druhou půlku jsme věnovali příteli.

Devátý týden 2018/19

Devátý týden byl o něco kratší než ostatní, neboť jsme v pondělí a v úterý měli podzimní prázdniny, ale i tak se toho v naší škole událo mnoho zajímavého.

Na středu připadl Halloween a tak se už od rána mezi námi objevila různá strašidla. Opičky si opakovaly píseň Stojí město Nepovězto a naučily se společně báseň Rak, v níž každý říkal svůj verš. Věnovaly se i řazení písmenek do abecedy a vymýšlení slov k jednotlivým písmenům. S abecedou jim pomáhal malý chodící pejsek, který posléze prošel celou abecedu. Ufoni si procvičovali vyjmenovaná slova a vytvářeli s nimi křížovku. Někteří pak pokračovali v psaní vlastních příběhů. Jeden z kreativních bloků vedla Madlenka a připravila si pro ostatní veselé hry a vtípky. Radka pokračovala se svou skupinou ve vymýšlení muzikálu a Jakub s dětmi sundal a vyčistil ptačí budku. Odpoledne pak patřilo halloweenské party, na niž se všichni moc těšili a připravili si na ni skvělé kostýmy. K tomu jsme dlabali dýni a hráli hry s halloweenskou tématikou.

Ve čtvrtek zahájila Ráďa se staršími dětmi celoroční dobrodružnou a naučnou hru Lovci podnikavých duchů. Hra začala lekcí etikety o správném podání ruky při představování, sepsáním smlouvy o pravidlech chování v týmu a hrou na dodávky. S Petrem jsme se zaměřili nejen na rozvoj schopností jako je síla, rychlost, koordinace a výdrž, ale i na rozvoj dovedností – házení míčem na cíl, vedení míčku s hokejkou, přeskoky apod. Také jsme využili naší vzájemné podpory, aby se i ti nejunavenější dokázali překonat a projít stejný počet kol dráhy se stanovišti.

V pátek nás čekal výukový program v Techmania Science Center s tématem Přijďme na zub výživě. V laboratoři jsme si udělali pokus s kvasnicemi a zjistili, čím se živí a kde se tedy nejrychleji množí. To nás dovedlo k tomu, že džusy z koncentrátu a kolové nápoje mají na zuby a jejich kazivost stejný vliv. Dále jsme si povídali o zubech, odhalovali na našich zubech starý a nový plak a zkoumali jsme množství našich chuťových pohárků. Na exponátech jsme pak zjišťovali, kolik cukru je obsaženo v různých potravinách a jak se lišil způsob opatřování potravy v pravěku, středověku a novověku.

Osmý týden 2018/19

V tomto týdnu jsme se přesunuli z říše rostlinné do říše živočišné. Rozpoznávali jsme různé druhy zvířat a pojmenovávali jsme části jejich těl a koster. Pracovali jsme ve dvojicích a poté jsme předávali informace o vybraném druhu ostatním. Ti nejmladší (Opičky) si hledali na internetu různé druhy opic, které pak zakomponovali do plakátu, jenž spolu namalovali. Nejstarší se zabývali rozdělováním zvířat na bezobratlé, obratlovce a na další skupiny obratlovců podle jejich typických identifikačních znaků. Zkoušeli si také sestavovat s pomůckou různé potravní řetězce. Naše zahradní krmítko opět začínají hojně navštěvovat ptáci, proto jsme trávili hodně času jejich pozorováním a zapisováním.

V pondělí nás navštívila fotografka Zoologické a botanické zahrady města Plzně, paní Misíková, a povídala nám o expedici do Ugandy, jíž se účastnila. Dozvěděli jsme se toho opravdu hodně o životě zvířat i lidí v Africe. A velmi nás překvapilo, jaká zvířata jsou nebezpečná, i když na to na první pohled nevypadají.

Jára si pro ostatní děti připravil blok zaměřený na práci s mikroskopem. Na kruhu pak Jára mluvil o tom, jak se cítil, když měl odpovědnost za průběh celého bloku. Co se mu povedlo, co naopak ne a co by příště udělal jinak. Potom dostal zpětnou vazbu od ostatních dětí. A ačkoliv to na první pohled většinou není patné, je z jejich odpovědí zřejmé, že s moudrostí vědí, cítí a reflektují všechno, co se kolem nich děje.

S Radkou začali někteří nacvičovat muzikál. Povídali si o tom, co to muzikál je, pouštěli si ukázky a diskutovali nad vlastními náměty. V pátek jsme zdobili třídu na nadcházející Halloween různými pavoučky, čarodějnicemi, netopýry, dýněmi a duchy a pouštěli jsme si k tomu tématickou hudbu z filmů o Harrym Potterovi.

Sedmý týden 2018/19

Nový týden jsme začali poznáváním listů různých stromů, keřů a bylin, které rostou na naší zahradě. Některé neznámé, jako třeba z javoru tatarského, jsme si dohledali na internetu. Také jsme sušili byliny a tvořili z nich obrázky. V dalším bloku jsme se pokoušeli o vytvoření vlastní myšlenkové mapy, která by nám pomohla při rozhodování, kde máme psát „i“ a kde „y“. Procvičovali jsme rozlišování podstatných jmen mužského a ženského rodu a psaní znělých a neznělých hlásek. Klárka si přinesla novou knížku s návody, jak skládat origami, a některá z nich jsme se naučili skládat.

V úterý jsme měli dlouhý poradní kruh nad důležitými otázkami, které se v průběhu společně stráveného času od září objevily. Po dlouhých diskuzích jsme se nakonec shodli na některých nových dohodách. V kruhu se stále učíme naslouchat jeden druhému, neskákat si do řeči, vyjádřit svůj názor a přijímat i důsledky toho, když se k položené otázce nechceme vyjádřit.

Ve středu si pro nás Ráďa připravila hlasovou dílnu. Vyzkoušeli jsme si různé zvuky, rytmické šlapání, hraní na nástroje a nacvičili jsme si zpěv dvou kánonů a jednoho dvojhlasu. Další skupina dětí nahrála s Radkou rozhlasovou pohádku Našlo se kotě. Ti nejmladší si četli báseň Stojí město Nepovězto, kterou se pak učili i zazpívat. Starší zase zpívali píseň Vyjmenovaná slova, která pak v písni hledali.

Čtvrteční dopoledne jsme strávili na oblíbeném hřišti. Ovšem tentokrát nepatřila největší pozornost houpačkách a prolézačkám, ale ohni. První pokusy o rozdělání ohně z vlhkého dřeva a listí byly marné, nakonec se ale oheň rozhořel a mohli jsme na něm opékat všechno možné, co jsme měli v batozích ke svačině – zeleninu, ovoce, pečivo, dokonce i kaši. Experimentování všechny moc bavilo. Petr také vyrobil luk a učil nás z něj střílet. Odpoledne jsme si k luku vyrobili čelenky a hráli si na Indiány.

Pátek byl opět vyhrazen návštěvě Techmania Science Center. 3D film Polaris, promítaný v sále uvnitř kupole, nám pomohl pochopit, proč se na pólech na planetě Zemi střídá půl roku den a půl roku noc. Vtipní filmoví průvodci tučňák a lední medvěd nás pro srovnání zavedli k Marsu a k Saturnu. Mezi exponáty nás tento týden nejvíce zaujala obnovená expozice Člověk a zvíře a také dřevěné kostky, z nichž někteří dokázali postavit celou vesnici i s armádou.

Šestý týden 2018/19

V pondělí jsme si povídali si o významu lesa. Zamýšleli nad tím, proč do lesa chodíme a proč je pro nás a zvířata les důležitý. Také jsme si hráli na písmenka a doplňovali slova znělými a neznělými souhláskami. S Jakubem jsme se učili rýsovat kružítkem a ujasnili jsme si při tom, co znamenají termíny kružnice, poloměr, průměr aj. S Ráďou jsme hráli míčové hry a s Radkou tančili se šátky.

V úterý jsme se sešli v centru města. V Galerii města Plzně nás čekala Aleška a provedla nás výstavou Michal Gabriel – Ve vaně, archanděl Michael a jiné příběhy. Prohlédli jsme si vystavené sochy, popřemýšleli o nich, kreslili jsme návrh bytosti na motiv díla Ptakočlověk a zkoušeli modelovat vlastní objekt. Také jsme si prošli centrum Plzně a zopakovali si, jaké jsou důležité stavby na náměstí Republiky a v jeho okolí. Na nástěnné malbě „Theatrum mundi“ jsme si ukázali významné plzeňské osobnosti a zastavili se u lavičky Václava Havla.

Ve středu jsme se učili píseň Padají kaštany a hráli scrabble se jmény dětí. Tvořili jsme věty, určovali větné druhy a psali vlastní příběhy. Venku jsme se pokoušeli zachytit suchými křídami barevnost podzimní přírody. S Jakubem jsme se učili noty a hráli na klavír.

Ve čtvrtek jsme se vypravili na nové plzeňské parkourové hřiště, které se řadí k těm největším v Evropě. Procvičili jsme si svou mrštnost a odvahu a zjistili jsme, že pokud se chceme něco nového naučit, musíme někdy překonat i svůj strach.

V pátek jsme si uspořádali den s hlavolamy. Donesli jsme si z domova druhy hlavolamů, 3D bludiště v kouli, logické hry, knížky s bludišti, sudoku i šachy. Ten, kdo byl už lámáním hlavy unaven, odpočíval při vaření slaných a sladkých palačinek a hraním na zahradě v nádherném slunečném počasí.

Pátý týden 2018/19

Pátý týden jsme začali v Koventince. S Radkou jsme zpívali novou písničku V zoologické zahradě a zkoušeli jsme spočítat všechny druhy zvířat, které se v písničce objevily. V encyklopediích jsme pak hledali informace o zmíněných druzích zvířat a navzájem jsme si o nich četli. Hráli jsme také novou hru na tvoření slov s písmenky zavěšenými za výstřih. S Jakubem jsme se učili rýsovat, měřit a také jsme procvičovali násobení.

Odpoledne jsme si užili na Božkovském ostrově s Živou velrybou při slavnostním odhalování obrazce s názvem Moře. Trochu jsme pomáhali a trochu si pohráli při hledání tajemných vzkazů. Po odkrytí obrazce čekal na všechny přítomné dar v podobě cibulek modřenců, které jsme pak společně do obrazce zasadili.

V úterý jsme si povídali nad Radaniným dětským čtenářským deníkem, který nám přinesla ukázat, aby nám mohl být inspirací při tvorbě našich vlastních čtenářských deníků.

Ve středu jsme se učili zpívat píseň Stromy a vyzkoušeli jsme si i vícehlas. Povídali jsme si o lese, o druzích stromů a jejich rozpoznávání podle listů a jehlic. V knihách jsme hledali různé zajímavosti a stromy jsme kreslili a jinak výtvarně ztvárňovali.

S Petrem jsme se ve čtvrtek zaměřili na běh a týmovou spolupráci. Hráli jsme atletické piškvorky a obíhanou. Kdo zrovna necvičil tělo, cvičil své dovednosti v čtení, zpívání a počítání.

Celý pátek jsme strávili v Techmania Science Center. Nejprve jsme viděli 3D film Titáni doby ledové a dozvěděli jsme se zajímavé informace nejen o mamutech a dalších zvířatech doby ledové, ale i o historii naší planety a badatelské práci. Odpoledne jsme pak bavili zkoumáním všech možných interaktivních exponátů, kterých je v Techmanii více než dost.

Čtvrtý týden

V pondělí jsme si povídali o vzniku Koventinky a o tom, co znamená její název a z čeho je odvozen. Potom jsme zkoušeli napsat nebo nakreslit, jak si představujeme svůj další rok ve škole – co bychom chtěli dokázat, naučit se a zažít. V obměňovaných dvojicích jsme hráli hru Zrcadlo, která podporuje naši schopnost empatie. Také jsme plstili a zkoušeli přitom zpívat kánony.

V úterý jsme si na čtenářské dílně zapsali první zápisky do čtenářských deníků.

Ve středu jsme si ve dvojicích vyrobili své vlastní plakáty, které nám pomohou v rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek. Pokoušeli jsme se také o dramatizaci přečteného úryvku knihy. Výsledný divadelní kus dostal pracovní název „Jak se stát hercem v pěti minutách“. S Jakubem jsme natáčeli video o chemickém pokusu, v němž se cola odbarví pomocí mléka. Procvičili jsme si přitom počítání, převádění jednotek, moderování i trpělivost.

Ve čtvrtek jsme pomocí našich těl vytvářeli zajímavé obrazce a relaxovali jsme při libých tónech zvonečků Koshi a zvucích jiných perkusních nástrojů. S Petrem jsme si vyzkoušeli štafetové rozběhání, různé pády vpřed a vzad, parkourové přeskoky a překážkovou dráhu. Odpoledne jsme si vyzdobili naši novou venkovní kuchyňku – připevnili jsem háčky a domalovali jsme plotýnky, skříňky a poličky.

Na pátek pak připadl svátek sv. Václava a celá Koventinka měla volno.

Třetí týden 2018/19

Třetí týden začal celodenním výletem do brdských lesů za naším novým průvodcem Jakubem. Nejprve jsme se seznámili s jeho stádem koz a pak jsme šli dlouhou procházkou lesem. Někteří otužilci se cestou vykoupali i v rybníku, sbírali jsme hojně rostoucí houby a užívali si pozdně letního slunečného dne. U Jakuba doma si to děti hned zamilovaly – vozily se na traktůrku, hrály na harmoniky a na bicí, opečovávaly zvířátka a zašly se podívat na krávy v sousedním kravíně. Zpátky domů se jim vůbec nechtělo.

V úterý jsme se sešli opět v Koventince a věnovali se čtení a angličtině. Čtenářská dílna je teď hodně oblíbená. Dokonce i na hřišti děti dávají přednost čtení před hraním. V angličtině jsme procvičovali pozdravy, číslovky a porozumění mluvenému slovu.

Středa byla věnována procvičování pravidel psaní i/y, s menšími dětmi pak psaní dlouhých a krátkých slabik. S Jakubem jsme řešili matematické hlavolamy.

Ve čtvrtek jsme společně objevovali nová hřiště v okolí školy a užívali si teplého počasí při společné procházce, parkouru, lezení, houpání, ale i čtení a sdílení. Odpoledne se neslo v duchu loutkového divadla – vymýšlení, hraní a režírování vlastních divadelních kusů s názvy Jak se rodí děti a O ušním mazu.

V pátek jsme navštívili veletrh Svět knihy v DEPO2015. Zúčastnili jsme se interaktivního programu o knize Medvěd Wojtek od Monte Cassina, v němž jsme byli vtaženi do událostí druhé světové války. Poslední letní školní odpoledne jsme strávili hraním a prolézáním opičí dráhy u blízké řeky.

Druhý týden 2018/19

Celý týden jsme si povídali hlavně o komunikaci a respektu k druhým – o naslouchání, trpělivosti a o dodržování pravidel.

Při opakování písmenek a mluvnických pravidel jsme využili autobus z Hejného matematiky. Vyráběli jsme panáčky a zvířátka ze dřeva a natírali venkovní květináč, do nějž v říjnu zasadíme strom. S Petrem jsme si vyzkoušeli základní florbalové dovednosti – přihrávku, vedení míčku a střelbu.

V pátek jsme se vypravili do centra města na Dny vědy a techniky. Stanovišť bylo připraveno tolik, že jsme ani nestihli všechna obejít, přesto jsme toho vyzkoušeli opravdu hodně (např. robotické berušky, zatloukání hřebíku banánem zmraženým v tekutém dusíku, koncentraci svých myšlenek, měření síly svého hlasu, programovatelná autíčka, autodráhu, výrobu elektřiny jízdou na kole, 3D tužku, prohnutá zrcadla, vyrobit kazoo z brčka a vrtulku z papíru s kancelářskou sponkou). Odpoledne jsme ještě navštívili program se zábavnými chemickými pokusy v laboratoři Pedagogické fakulty ZČU.